سرمایه گذاری سود آور

بازگشت سرمایه گذاری (ROI) یکی از بخش های مهم در تدارکات فناوری و اطلاعات می باشد و محاسبه کمیت سرمایه گذاری در پروژه های IT کمی دشوار است.در این جا ما سعی خود را کرده ایم که این محاسبه را برای شما آسان کنیم و نشان دهیم چگونه سرمایه شما در مدت بسیار کوتاه باز خواهد گشت و پر واضح است که با نظارت بر چاپ به طور معمول ۱۵-۳۰ درصد در هزینه های چاپ صرفه جویی خواهد شد . در جدول زیر حداقل هزینه چاپ یک کاغذ A4 با پرینتر معمولی لیزری به طور دقیق محاسبه شده است.

 توجه : در محاسبه زیر حداقل هزینه ها در نظرگرفته شده است  و این هزینه ها شامل ایاب ذهاب ، مالیات و … نمی باشد.

 

 

چگونگی محاسبه ارقام داخل جدول :
 –قیمت یک بسته کاغذ ۵۰۰برگی ۹۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.

                           تومان       ۱۹=۹۵۰۰/۵۰۰                                      قیمت هر برگ کاغذ A4

–      قیمت یک عدد پرینتر لیزری۸۴۰۰۰۰ (HP 401DW)  تومان(منبع قیمت ، سایت اینترنتی دیجی کالا میباشد)در نظر گرفته شده است و بر اساس راهنمایی کاربری کمپانی سازنده  Duty cycle آن،۵۰،۰۰۰ برگ  می باشد . بدین معنا که بعد از پرینت این تعدادبرگ بعضی از قطعات نیاز به تعویض و یا تعمیر دارند.

                                  تومان     ۱۷  ∼ ۱۶.۸=۸۴۰،۰۰۰/۵۰،۰۰۰       هزینه استهلاک یک پرینتر برای هر برگ A4

– حداقل قیمت شارژ یک کارتریج ۸۰A بدون مصرف قطعه ۱۵،۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده است و اگر این کارتریج بتواند ۱۵۰۰ برگ را   پرینت کند.

  
                                تومان         ۱۰=۱۵۰۰۰/۱۵۰۰                          هزینه شارژیک کارتریج برای یک برگ

-اگر مشتری بخواهد کارتریج طرح استفاده نماید قیمت یک کارتریج طرح ۴۰،۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده(کارتریج های طرح به چندین  درجه تفکیک می شوند که در اینجا قیمت پایین تریندرجه آن داده شده است)


                                تومان          ۲۶ ∼۲۶.۶=۴۰،۰۰۰/۱۵۰۰        هزینه  استفاده از تونر طرح برای یک برگ کاغذ


–اگر مشتری بخواهد از کارتریج اورجینال استفاده نماید قیمت یک کارتریج اورجینال ۲۵۰،۰۰۰ تومان در نظرگرفته شده میتوان ۲۵۰۰ برگ  با آن پرینت گرفت.

 
                                تومان         ۱۰۰=۲۵۰،۰۰۰/۲۵۰۰               هزینه استفاده از کارتریج اورجینال برای یک برگ کاغذ

-هزینه برق مصرفی ۵ تومان برای پرینت هر برگ کاغذ در نظرگرفته شده است.