راهکار پرینترهای مرکزی

 

یکی از روند‌های در حال ظهور، استفاده از راهکار پرینترهای مرکزی در سازمان هاست. این دستگاه‌ها جایگزین دستگاه‌های کپی، اسکنر، فکس و پرینتر شده و پیچیدگی درون سازمانی را کاهش می‌دهند. با بهره گیری از این راهکار، کلیه چاپ‌ها قابلیت کنترل و پیگیری خواهند داشت. یک سیستم پرینتر مرکزی کارآمد، به کاربران اجازه می‌دهد که اسناد محرمانه را به راحتی و به دور از نگرانی چاپ کنند و در عین حال  مدیران را قادر می‌سازد که بر فرآیند‌های چاپ، نظارت و کنترل داشته باشند.

 

printers solutions tcm175 1839726 tcm175 1839773 tcm175 1839726

  مزایا

 • جایگزینی کلیه دستگاه‌های پرینتر، فکس، اسکنر و کپی با یک دستگاه
 • سهولت و هزینه پایین تعمیر و نگهداری
 • ارسال فایل اسکن شده به ایمیل و یا یک فولدر بر روی دستگاه کاربر
 • امنیت در چاپ، اسکن، و فکس از طریق شناسایی کاربر
 • گزارش‌گیری و آمار لحظه‌ای چاپ
 • اختصاص تعداد مشخص چاپ به هر کاربر
 • استفاده از دستگاه کپی بر اساس شناسایی کاربر
 • صرفه‌جویی در هزینه‌ها
 • قابلیت اتصال به سه نوع فکس شامل فکس اینترنتی، فکس سرور و آنالوگ فکس
 • ایجاد فضای امن چاپ
 • کنترل تمامی پرینتر‌ها از یک مکان مرکزی