در خدمات به شکل قرارداد که به شش دسته مختلف تقسیم می شود در طول مدت قرارداد،سرویس رایگان به مشتری ارائه می گردد و مشتری می تواند بسته به نیاز ها و سیاست های سازمان قرارداد را شخصی سازی نماید.این نوع قرارداد برای سازمان هایی با تعداد ۳۵ الی ۱۰۰۰ عدد دستگاه مناسب و به صرفه می باشد و بسته به نوع قرارداد سرویس دوره ای (PM) برای آنها در نظر گرفته می شود که این نوع سرویس ها باعث میشود که از خرابی ، قبل از وقوع آن جلوگیری شود و سبب پایین آمدن خرابی می شود و همچنین در این نوع از  قرارداد مشتری می تواند گزارش های مختلفی از دستگاه ها را دریافت نماید که نشانگر تعداد پرینت های  گرفته شده و تعداد دفعات خرابی یک دستگاه میباشد.

 36

بازدید دوره ای :

کلیه ماشین های اداری مورد قرارداد بسته به نوع قرارداد ۲ الی ۴ مرتبه به صورت کامل طبق استاندارد کارخانه تولید کننده سرویس می شوند و در صورت داشتن قطعه مستهلک این قطعات تعویضی می شوند. ضمنا در صورت خرابی میان دوره سرویس ۱۰۰% رایگان ارائه می گردد. این خدمات باعث به حداقل رسیدن خرابی میان دوره ای می شود.

 

ایجاد شناسنامه :

شناسه دستگاه شامل مشخصات دقیق دستگاه و کاربر ، محل کاربری و شرایط فیزیکی و تاریخچه هر دستگاه میباشد.این شناسه در زمان خدمات رسانی به تسریع زمان خدمات و پیش بینی قطعه معیوب قبل ازمراجعه همچنین مطلع شدن از جا به جایی دستگاه توسط کاربران کمک کرده و نهایتا باعث ایجاد گزارش مصرف هر کاربرمی گردد.

 

ارائه گزارش تعویض قطعه یدکی :

این گزارش کار شامل اطلاعات دقیق از شرح خدمات و قطعه تعویض شده و تایید حسن انجام کار و تأمین رضایت کاربر می باشد که ضمیمه صورت حساب به کارفرما تحویل می گردد.

 

نیروی مقیم در محل :

نیروی مقیم کارشناسی است که جهت انجام کلیه امور خدماتی در محل کارفرما مستقر می گردد و بیشتر در محیط هایی که تعداد بیش از ۳۰۰ ماشین موجود است یا کم شدن زمان خرابی دستگاه حائز اهمیت می باشد در قرارداد پیش بینی می شود.کارشناس مقیم زمان خرابی را به صفر نزدیک می کند.

 

ارائه خدمات راه دور :

خدمات راه دور شامل مشاوره تلفنی و رفع ایراد قبل از حضور کارشناس بوده.با این خدمت بخشی از عیوب در کوتاه ترین زمان رفع شده و از کاربر زمان کمتری تلف می کند.در شرایطی که کاربر امکان دسترسی از طریق نرم افزارهای راه دور را داشته باشد.امکان رفع برخی مشکلات درایوری و موارد نرم افزاری نیز ایجاد میگردد.

 

ارائه گزارش مصرف پرینتر در پایان سرویس دوره ای دوم :

پس از انجام سرویس دوره ای دوم گزارشی شامل اطلاعات زیر به کارفرما ارائه می گردد که کارفرما میتواند بر اساس این گزارش اقدام به کنترل هزینه های مصرفی مانند کاغذ و تونر نماید.ضمنا با داشتن آمارهای تعداد خرابی نسبت به خارج کردن دستگاه های کهنه و غیر مقرون به صرفه تعمیر اقدام نموده و در هزینه های خود صرفه جویی جدی نمایند.

 

گارانتی قطعات:

قطعات یدکی مورد مصرف توسط شرکت با توجه به نوع درخواست کارفرما تعویض میگردد وهر قطعه تعویض شده حداقل یکماه گارانتی خواهد داشت این مدت بنا به نیازمراکز مختلف قابل افزایش تا یکسال میباشد. 

 

دستگاه جایگزین:

طی انجام قرارداد تعدادی دستگاه جایگزین به صورت امانت در اختیار کارفرما قرار میگردد و در زمان خرابی جهت کم کردن زمان تلف شده از کاربر استفاده میشود. با این روش بخش های حساس که نیاز به چاپ در آن بخش ها ضروری می باشد فقط با تعویض دستگاه به کاربر اجازه ادامه کار داده میشود. این گزینه سطح رضایت کاربر را بالا برده و از اتلاف وقت نیزجلوگیری میکند.