امروزه سدرا سرویس سعی دربه تکمیل رساندن رویکرد خود به محیط پشتیبانی فنی در فناوری و اطلاعات دارد و این تصورغلط راکه خدمات پشتیبانی فنی،تنها برای تعمیرات و یا به عنوان بیمه نامه ای برای زمانی که خرابی وجود دارد را اصلاح میکند و خود را هرچه بیشتر به سمت رویکرد حمایت و نگهداری از سیستمها سوق میدهد و تمامی طراحی ها، درجهت ذخیره و کاهش زمان و هزینه های شماو کمک به بهبود و دردسترس بودن برای حمایت از سیستمهای شما طراحی میگردد. خدمات تعمیردرمحل و رفتن کارشناسان فنی به محل درگذشته امری عادی بوده ولی امروزه، رویکرد پیشگیرانه ما بدان معناست که دو سوم از تمامی خدمات سدراسرویس از راه دور مرتفع میگردد.البته این شرکت هنوز هم خدمات تعمیر در محل خودرا دارد و تکنسین های ما اگر نتوانند مشکل شما را از راه دورحل کنند به سرعت در محل برای آن حاضر میشوند. سدرا سرویس نه تنها در تعمیرات و بازسازی و زمانی که شما به مشکل برخورد کرده ایدبلکه سرویس های خود را به گونه ای طراحی و فعال نموده است که درصدد کاهش و از بین بردن بسیاری از مشکلات قبل ازوقوع میباشدبرخلاف دیگرفروشندگان پشتیبانی و خدمات، کنترل و هدایت ارایه خدمات پشتیبانی را از یک نقطه در دست دارد و شما میتوانید مطمئن باشید که سطح خدمات مطابق با آنچه شما انتظاردارید خواهد بود و با قابلیت ها خوداز جمله کارشناسان مجرب و ماهر و ابزارهای شخصی و همچنین فرایند های صحیح پشتیبانی میتواند خدمات خود را در زمان و مکانی که شما به آن نیاز دارید عرضه نماید تا شما را درمدیریت یک کسب و کار با کارایی بالاتر و قابل اعتماد تر کمک کنیم و ما میدانیم هرمحیط فناوری واطلاعات،منحصربه فرد میباشد و نیازبه سرویس های پشتیبانی منحصربه فرد خود را دارد.

  • پاسخگویی از یک نقطه : ازسادگی یک قرارداد واحد،و پاسخگویی از یک نقطه برای تعمیر و نگهداری ماشینهای اداری خود با سازندهای مختلف لذت ببرید.
  • کاهش پیچیدگی : با ارایه راه حلهای سخت افزاری ساده و کارآمد کمک به تسهیل نگهداری سخت افزار شما میکنیم یک رابط برای گزارش کردن مشکلات سیستم و نگهداری، دارایی ها و ترسیع دررفع مشکلات همیشه در کنار شماست.
  • کاهش خرابی : محیط فناوری و اطلاعات خود را، همواره در حال پیشرفت و اجرا در اوج بهروری با کمک رسانی تیم پشتیبانی فنی قبل از وقوع حادثه نگه دارید.